Překlady do/z italštiny

soudní překlady a tlumočení italštiny

Jsem překladatel a tlumočník italštiny a angličtiny s dlouholetou praxí a nejvyšším jazykovým vzděláním získaným na FF UK Praha. Zajistím pro Vás překladatelsko-tlumočnické služby nejvyšší kvality a odpovídající jazykovou kulturu překladu.

  • Působím jako soudní tlumočník italštiny jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně pod č.j. Spr. 250/2008
  • Jsem akreditovaná Velvyslanectvím Italské republiky v Praze.
  • CENA PŘEKLADU již od 240 Kč za normostranu
  • RYCHLÁ CENOVÁ KALKULACE PŘEKLADU
  • Překlady italštiny - běžné i se soudním ověřením (s „kulatým razítkem“).
  • Běžné překlady z angličtiny a španělštiny.

U soudně ověřených překladů žádají moji zákazníci nejčastěji: soudní písemnosti, notářské zápisy, matriční doklady, výpisy z obchodního či trestního rejstříku, studijní diplomy a jiná potvrzení, ostatní právně závazné dokumenty, revizní zprávy. Doručení svázaných písemností, tj. překladů se soudním ověřením, je JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ. Korespondenční vyřízení překladu doručí velmi spolehlivě do druhého dne jako doporučenou zásilku.